Individuální nabídka – účetnictví

Proto, abychom vám vypracovali cenovou nabídku potřebujeme znát několik podrobností o vaší společnosti. Prosím vyplňte pečlivě a odešlete následující formulář:

Účetní položkou se rozumí např. faktury, pokladní doklady, řádky v bankovním výpisu apod.